'The best teachers teach from the heart, not from the book.'


https://www.facebook.com/galanestiscoala/

* Aștept sugestii, opinii, critici, comentarii ș.a. ... pe adresa de mail (mehighlkp@yahoo.com) sau direct pe blog (sub fiecare 'post', la 'comments'). *luni, 30 martie 2009

Reuniune managerială (27 martie)

La școala 'Samson Bodnărescu' Gălănești a avut loc în data de 27 martie 2009 reuniunea managerială cu directorii din zona Rădăuți-Siret.

Meeting-ul s-a desfășurat după următorul program:

- primirea invitaților;
- cuvânt de deschidere;
- scurt istoric al școlii;
- prezentarea materialelor cu tema 'Natura și necesitatea consilierii la locul de muncă; consilierea în situații disciplinare' (de către d-l director Cârstean Gheorghe);
-dezbateri în plen.

Atât tema prezentată de d-l director (necesară și actuală astăzi) cât și feedback-ul pozitiv al invitaților au făcut din această întâlnire un real succes.

Felicitări d-lui director si celorlalte cadre didactice implicate în această acțiune.


Share/Bookmark

duminică, 29 martie 2009

Ziua mondială a apei (22 martie)

În fiecare an la 22 martie se celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day). Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a anunțat perioada 2005-2015 drept deceniu internațional ''Apa pentru viață'', în scopul ridicării nivelului cunoștințelor, fapt ce va condiționa acțiuni reale în acest sens. Apa reprezintă componenta cea mai dinamică a mediului natural și cea mai importantă resursă naturală. Mai multe informații va invit sa aflați prin accesarea link-urilor de mai jos și vizionarea unui documentar inedit despre apă:

statistici interesante despre apă
http://www.worldwaterday.org/page/107
http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.htmlShare/Bookmark

marți, 24 martie 2009

Bisericile din Gălănești

În comuna Gălănești se află trei biserici ortodoxe: ''Sfinții Apostoli Petru și Pavel'' și ''Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril'' (în Gălănești) și cea cu hramul ''Pogorârea Sf. Duh'' din Hurjuieni.Biserica cu hramul ''Sfinții Apostoli Petru și Pavel'' a fost construita între anii 1992-2000 la inițiativa preotului Dumitru Babula, cu fonduri donate de locuitorii comunei.
Biserica cu hramul ''Sf. Arhangheli Mihail și Gavril'' a fost clădită între anii 1849-1850, din bârne de lemn pe parcela N.R.G.E 294, B.P12, G.P9/4 341, dăruită de enoriaşii Mihai Bodnărescu, Nicolae Bodnărescu Simion şi Nicolaie Ungurean. Se simţea pe atunci mare lipsă de biserică, credincioşii erau nevoiţi să meargă în interese religioase pănă la Voitinel la o distanţă de 6 km. Atunci enoriaşul Mihai Bodnărescu, pe atunci deputat în parlamentul din Viena, a donat şi materialul lemnos necesar construirii unei biserici. Cu sprijinul tuturor credincioşilor s-a clădit o biserică cu ,,Hramul Sf. Arhangheli’’acoperită cu şindrilă care s-a menţinut în starea aceea până în anul 1902, când a fost refăcută. Tot atunci acest enoriaş în calitatea lui de deputat imperial, a prezentat împăratului Austriei Frantz Joseph, un memoriu al Românilor din Bucovina, prin care se cerea desfiinţarea iobăgiei, şcoala românească şi slobozenia tiparului.


Astăzi biserica aşa cum a fost refăcută în 1902, are formă de bazilică cu trei turnuri, acoperită cu tablă. Are ferestre înalte şi două intrări: una din spre sud unde este anexată şi o mică încăpere şi a doua dinspre apus. Atât pe dinafară, cât şi prin interior este căptuşită cu scânduri. În interior biserica are trei despărţituri: sfântul altar, naos şi pronaos. Sfântul altar se desparte de naos prin catapeteazma din lemn de tei, frumos sculptată şi care închide această despărţitură până în tavan. Icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate în ulei pe lemn de către Ieromonahul Nicandru în anul 1856. Iscălitura lui se poate vedea pe scândura din spatele icoanei Maicii Domnului de la catapeteasmă.

Pictura este bună şi prezintă valoarea artistică. Despărţitura între naos şi pronaos are formă de semicerc, iar în partea de apus a pronaosului se găseşte cafsul pentru cor. Obiecte cu valoare istorică şi artistică sunt: icoanele de pe catapeteasmă, icoane praznicare şi un antimis sfinţit de I.P.S. Teoctist în anul 1878.


După cum s-a mai amintit, biserica a fost restaurată în anul 1902. Atunci ea a fost mărită cu partea care formează astăzi pronaosul, s-a acoperit cu tablă şi s-a făcut o intrare nouă din spre apus. Cheltuielile au fost suportate atât de credincioşi cât şi de Fondul Bisericesc. Astăzi ea se găseşte în stare bună şi deserveşte în condiţii satisfăcătoare cerinţele religioase ale credincioşilor.

Biserica din satul Hurjuieni cu hramul “Pogorârea Sfântului Duh”, e clădită din lemn de brad, pe temelie de ciment în anii 1924-1925.

Pentru construirea acestei biserici, credincioşii din Hurjuieni au primit, în dar din partea credincioşilor din Câmpulung Moldovenesc, o biserică veche, care fiind prea mică, i s-a mai adăugat material procurat de credincioşi din Fondul Bisericesc şi s-a putut ridica o biserică mai mare, după nevoile satului.

La demolarea acelei biserici, enoriaşul Hurjui Gheorghe a lui Constantin declară, că s-ar fi găsit un perete, din care se putea cunoaşte că acea biserică era construită de pe timpul domnitorului Vasile Lupu.


Biserica este aşezată lângă şoseaua ce duce la Frătăuţii Vechi. Este acoperită cu şindrilă peste care s-a pus tablă şi are un singur turn. Pe dinafară pereţii sunt căptuşiţi tot cu şindrilă, iar în interior este podită cu scânduri de brad.


Maistrul care a făcut această biserică este Alexandru Bodnar cu fiii săi din Hurjuieni.


Biserica are formă de cruce în stil moldovenesc cu ferestre înguste şi înalte. Are două intrări: una dinspre apus şi alta dinspre răsărit. În interior are trei despărţituri: Sfântul Altar, naos şi pronaos.

Catapeteasma are o lăţime de 6 metri şi o înălţime de 5 metri, şi este adusă din Câmpulung, de la biserica primită. Icoanele sunt pictate în ulei, pe lemn şi ar data din secolul XVIII. În biserică sunt icoane şi mai vechi, din secolul XVII, precum şi un Liturghier, tipărit la Iaşi, la Mitropolia Moldovei din anul 1755.

O importanţă artistică deosebită are rama de la icoana Maicii Domnului; este din metal suflat în aur, artistic lucrată, prevăzută cu iconiţe mici, reprezentând diferite scene din viaţa Mântuitorulul.
Share/Bookmark

luni, 23 martie 2009

Ziua internațională a francofoniei (20 martie)

Elevii de la școala noastră, îndrumați de d-l prof. Hurjui Petru, au marcat ziua internațională a francofoniei printr-o serie de activități: au cântat, au ascultat cântece specifice zonelor francofone, au recitat fragmente de poezii, au interpretat pasaje, au aflat multe informații despre țările francofone.

Iată și cateva articole foarte utile pe această temă:
francofonie(I)
francofonie (II)
francofonie (III)


Share/Bookmark

miercuri, 18 martie 2009

Elevi la biblioteca școlii

Sub coordonarea d-nei bibliotecare Hurjui Daniela s-a organizat - în luna martie 2009 - o activitate cu elevii în biblioteca școlii.
Scopul acesteia a fost: familiarizarea elevilor cu accesul la informație într-o bibliotecă, conștientizarea importanței frecventării unei biblioteci, formarea deprinderilor de lucru în bibliotecă, lucrul pe grupe, ... cu alte cuvinte, plăcerea de a citi și a se informa în permanență.
Felicitări d-nei Hurjui și spor la citit elevilor!Share/Bookmark

Lucrări ale elevilor


Share/Bookmark

marți, 17 martie 2009

Interviu cu profesorii

Cu ocazia numărului 5 al revistei noastre - 'Orizonturi locale'- elevii au intervievat profesorii. Întrebările au fost foarte interesante, amuzante, nostalgice, amintindu-ne - nouă, profesorilor - de perioada copilăriei. Articolul întreg - „Unde eşti, copilărie...!?”- va putea fi citit în revista școlii.


Share/Bookmark

Parteneriat grădiniță-școală

I. ,,Drumul pâinii”, reprezintă titlul proiectului de parteneriat educaţional, realizat de preşcolarii de la Grădiniţa ,,Piticii” Hurjuieni – educatoare Hurjui Domnica şi elevii clasei I de la Şcoala cu clasele I-IV Hurjuieni- institutor Moloce Rodica, derulat pe parcursul anului şcolar 2008-2009.

Scopul proiectului este cunoaşterea principalelor aspecte legate de pâine şi conştientizarea importanţei pâinii pentru oameni. Acest proiect urmăreşte dezvoltarea relaţiei grădiniţă –şcoală - familie - comunitate locală în interesul copiilor. Este necesar să se formeze copiilor atitudini şi comportamente legate de importanţa pâinii de la o vârstă cât mai fragedă.

Cele mai importante activităţi realizate în cadrul proiectului sunt:
-Însămânţarea grâului - activitate realizată în câmp sub îndrumarea domnului inginer Maxineanu;
-Observarea lanului de grâu;
-,,Povestea bobului de grâu”- audiţie;
-Vizită la moară şi la brutărie - activitate prezentată de către doamna Ionesi Doina.


Următoarea activitate ,,Pâinea noastră cea de toate zilele” se va desfășura în luna aprilie, împreună cu preotul profesor Moroşan Ioan.

În etapa de evaluare , ,,Micii brutari” împreună cu părinţii vor aplica toate cunoştinţele asimilate pe parcursul proiectului.

II. Având în vedere necesitatea integrării cu succes a preşcolarilor în clasa I şi dorinţa de colaborare a educatoarei şi învăţătoarei , pentru asigurarea continuităţii procesului de instruire, am realizat proiectul de parteneriat ,,Călătorie în lumea minunată a poveştilor”. Prin întâlnirile cu doamna profesoară Hurjui Maricica Daniela, în cadrul bibliotecii se vor evidenţia valorile estetice cuprinse în cărţi , antrenând copiii în activităţi comune.


Share/Bookmark

Persoane interesate