'The best teachers teach from the heart, not from the book.'


https://www.facebook.com/galanestiscoala/

* Aștept sugestii, opinii, critici, comentarii ș.a. ... pe adresa de mail (mehighlkp@yahoo.com) sau direct pe blog (sub fiecare 'post', la 'comments'). *luni, 16 martie 2009

Interviu cu primarul comunei Gălănești, domnul Liviu Mironescu
Ce am făcut în anul 2008?

Am început lucrările la două proiecte foarte importante dar şi grele în acelaşi timp. Este vorba de proiectele de alimentare cu apă şi canalizare. Am reuşit să fim singura comună din zonă care vom introduce acest tip de infrastructura. În plus, vom face cele două lucrări simultan în aceeaşi săpătură. Proiectele în valoare de peste 2 milioane de euro se vor derula în perioada 2008-2010 pentru canalizare şi 2008-2011 pentru apă şi sunt finanţate cu fonduri nerambursabile de la Guvernul României.

Am ajutat Biserica Ortodoxă “Pogorârea Sf. Duh” din satul Hurjuieni cu suma de 40.000 lei pentru a înlocui învelitoarea cu tablă tip ţiglă. Învelitoarea veche era deteriorată şi exista riscul ca importante bunuri să fie distruse.Am construit trotuarul dintre drumul Judeţean DJ 179 F şi Gară pentru a îmbunătăţi accesul cetăţenilor din comună spre căile de comunicaţii importante respectiv calea ferată şi drumul naţional.

Am modernizat două străzi din comună cu îmbrăcăminte asfaltică şi anume Strada Galan Tecla- Drumul Judeţean 178 F şi Strada Hrişcă Cozma- Drumul Judeţean 178 F. Odată cu modernizarea acestor două străzi comuna Gălăneşti se poate mândri cu faptul că 80 % din populaţia comunei locuieşte la drum asfaltat

Am început lucrările la proiectul “Reabilitarea şi extinderea şcolii generale clasele I-VIII “Samson Bodnărescu” “ din Gălăneşti, proiect care constă în realizarea grupurilor sanitare şi a centralei termice precum şi reabilitarea tuturor spaţiilor şcolare existente, proiect care se va finaliza anul acesta cu fonduri de la Ministerul Educaţiei şi Inovării.
Am introdus prin forţe proprii dar şi ajutaţi de o fundaţie olandeză încălzirea centrală şi alimentarea cu apă potabilă a Şcolii Generale clasele I-IV din satul Hurjuieni.
Am finalizat, cu fonduri proprii o nouă remiza de pompieri a comunei Gălăneşti.
Serviciul public de pompieri este dotat cu două maşini de pompieri cu care intervenim prompt la evenimentele nedorite din comună dar şi la cele din comunele învecinate.
Datorită inundaţiilor din anul 2008 am fost nevoiţi să modificăm bugetul local şi să alocăm fonduri pentru înlăturarea efectelor negative produse de acestea. Am construit apărări de maluri în zona Morii din Gălăneşti pentru că efectul de eroziune al râului Suceava se accentuase ameninţând gospodăriile din zonă. Anul acesta vom continua să construim apărări de maluri din gabioane şi în zonele Galan Sandu în Gălăneşti şi Cucoş Avram în Hurjuieni .


Ce avem în proiect în anul 2009 ?

Aşa cum a fost pe toată perioada mandatelor mele de primar absorbţia fondurilor structurale rămâne prioritatea numărul unu şi în perioada următoare . Comuna Gălănesti a câştigat deja un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional ,Axa 3 ,Domeniul Major de intervenţie 3.4 prin care vom reabilita, extinde şi dota Scoala Generală clasele I-IV din Gălăneşti. Proiectul , primul de acest gen în judeţul Suceava , constă în reabilitarea spaţiilor existente, construirea a două noi clase, grupuri sanitare, amenajarea unui laborator informatic şi a unei biblioteci, dotarea cu material didactic modern, tehnică de calcul, videoproiectoare, 1000 de volume pentru bibliotecă, etc. Valoarea proiectului este de 550.000 euro. Cofinanţarea din bugetul local este de 2 % din valoarea proiectului. Suntem la faza de finalizare a proiectului tehnic şi sperăm ca pe 15 iunie să putem demara lucrările de execuţie pentru a ne încadra cu lucrările pe durata unui ciclu de învăţământ.
Pentru a ne creşte şansele de a obţine fonduri prin Programul European Agricol de Dezvoltare Rurală am înfiinţat, împreună cu vecinii noştri din comuna Frătăuţii Vechi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Frătăuţii Vechi –Gălăneşti care este prima în judeţul Suceava. Astfel am depus deja un proiect ,în numele Asociaţiei, la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în valoare de 6 milioane de euro care constă în realizarea a 12 km de reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Frătăuţii Vechi, 11,5 km de drumuri modernizate în ambele comune, reabilitarea căminului cultural în comuna Gălănesti, construirea unei creşe şi a unei grădiniţe în comuna Gălăneşti precum şi dotarea serviciului public de întreţinere drumuri şi spaţii verzi cu utilaje specifice.

Proiectul a fost depus în luna decembrie 2008 şi a trecut de verificările privind conformitatea şi eligibilitatea urmând ca în luna martie proiectul să intre în sesiunea de selecţie.
Anul acesta vom începe construcţia unei Baze sportive multifuncţională între Staţia Peco şi Centrul social în valoare de 900.000 lei, proiect câştigat în urma unui concurs de proiecte iniţiat de Guvernul României în baza Ordonanţei nr. 7 din 2006 privind realizarea de baze sportive în mediul rural. Proiectul constă în realizarea unui teren de sport dotat cu nocturnă, grupuri sanitare,vestiare, centrală termică .
Avem depus din anul 2008 un proiect la Ministerul Mediului privind reabilitarea zonei centrale prin amenajarea de spaţii verzi, precum şi pentru amenajarea parcului din comună grav afectat de inundaţiile din iulie anul trecut. Planul de reamenajare a zonei centrale a fost amânat datorită lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare care trebuiau efectuate, în mod firesc, înaintea celorlalte. Amenajarea centrului civic se impune şi pentru că Universitatea “Ştefan cel Mare “ din Suceava a investit 1 milion de euro pentru reabilitarea Ateneului “Mihai Eminescu” din Gălăneşti.
Tot în anul 2009 vom încerca realizarea unui proiect privind protejarea locuinţelor din comuna Gălăneşti împotriva inundaţiilor provocate de pârâul Voitinel. Am demarat procedurile legale pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic urmând ca apoi să identificăm o sursă de finanţare pentru lucrări.
Aceste proiecte odată realizate, împreună cu cele deja finalizate, vor conduce la urbanizarea comunei spre binele locuitorilor săi.
Share/Bookmark

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate