'The best teachers teach from the heart, not from the book.'


https://www.facebook.com/galanestiscoala/

* Aștept sugestii, opinii, critici, comentarii ș.a. ... pe adresa de mail (mehighlkp@yahoo.com) sau direct pe blog (sub fiecare 'post', la 'comments'). *luni, 16 martie 2009

Interviu cu d-l Ilie Pârghie (șeful de post)
Elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII „Samson Bodnărescu” Gălăneşti de la revista ,,Orizonturi Locale” au adresat câteva întrebări referitoare la activitatea Postului de Poliţie Gălăneşti :

Î : - Ce ne puteţi spune despre activitatea desfăşurată de Postul de Poliţie ?

R : - Sunt agentul şef principal Pârghie Ilie, şeful Postului de Poliţie Gălăneşti. Comuna Gălăneşti are un număr de 3000 de locuitori. Ei sunt repartizaţi în două sate Gălăneşti, respectiv Hurjuieni. Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este agricultura. Postul de Poliţie Gălăneşti are în încadrare trei lucrători de Poliţie: agent şef Pîrghie Ilie, şeful postului, agent Dan Claudiu şi agent Stănciuc Ionel, ajutorul şefului de post. Toţi aceşti lucrători asigură liniştea locuitorilor din această comună. În localitate sunt în scădere continuă infracţiunile cu violenţă. Un impact asupra scăderii infracţiunilor cu violenţă l-au avut patrulările de pe raza comunei care au contribuit la prevenirea atât a accidentelor rutiere, a cerşetoriei cât şi a faptelor cu violenţă.

Un alt obiectiv l-a constituit modernizarea Postului de Poliţie care până în urmă cu câteva luni arăta jalnic. Sprijiniţi de I.P.J. Suceava, de autorităţile locale, a fost amenajat un sediu modern cu birouri pentru lucrătorii postului, cameră de primire a publicului, urmând ca în perioada următoare şi exteriorul postului să fie modernizat.

Probleme sunt ca peste tot, însă situaţia este sub control. Divergenţe însă mai există între cetăţeni în ceea ce priveşte fondul funciar, dar poliţiştii sunt în permanenţă în mijlocul comunităţii reuşind să aplaneze conflictele care apar. Există o colaborare foarte bună cu autorităţile locale care ne sprijină în activităţile organizate.
În ceea ce priveşte Poliţia din mediul rural pot să vă spun că aceasta este supusă unui proces de modernizare, eficientizare. Printr-un aport logistic şi uman substanţial se urmăreşte în principal îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă în sensul adoptării unei atitudini pro-active a cetăţeanului.
Totodată creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, asigurarea unui climat adecvat de ordine şi siguranţă publică reprezintă priorităţi aflate pe agenda noastră de lucru. Prin urmare demersurile poliţiştilor de la postul de Poliţie Gălăneşti s-au orientat cu precădere spre acţiuni de prevenire a criminalităţii ceea ce a impus o bună relaţionare cu cetăţenii comunei şi asigurarea prevenţiei active în teren.

Îmbunătăţirea relaţiei cu comunitatea este un punct important în activitatea noastră. În această perioadă au fost iniţiate acţiuni de informare a cetăţenilor cu privire la componentele instituţiei precum şi asupra conceptului Poliţie de proximitate şi a unor măsuri pentru prevenirea infractiunilor, probleme ce au fost discutate atât în cadrul întâlnirilor cu comunitatea locală cât şi în cadrul întâlnirilor care au avut loc cu elevii şcolii şi ceilalţi cetăţeni ai comunei.

Î: - Care este relaţia dintre şcoală - Poliţie- comunitate?

R: - Cu privire la relaţia dintre şcoală - Poliţie - comunitate pot să vă spun că există deja un protocol încheiat între Şcoala Generală Gălăneşti şi poliţia locală, protocol ce vizează asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în zona unităţii de învăţământ precum şi prevenirea comiterii de fapte antisociale de către elevi cât şi de către persoane din afara şcolii care perturbă desfăşurarea procesului de învăţământ.

Î: - Cu ce probleme se confruntă agenţii de poliţie?

R: - În prezent ne confruntăm cu probleme minore de violenţă şi, îndeosebi cu furturi din locuinţe sau din societăţi comerciale, însă datorită patrulărilor care s-au efectuat în ultima perioadă de timp am reuşit să combatem aceste fapte antisociale urmând ca imediat să identificăm şi autorii furturilor care au avut loc.

Î: - Există cazuri de delicvenţă juvenilă în comuna noastră?

R: - În prezent pe raza comunei Gălăneşti nu au fost cazuri de delicvenţă juvenilă, însă pot să vă precizez câteva aspecte privind prevenirea delicvenţei juvenile. Cu toate că nu avem delicvenţă juvenilă pe raza localităţii, pot să vă spun că şi minorii pot fi cercetaţi, pot fi arestaţi preventiv, de aceea cred că trebuie să acordăm o mare atenţie acestui aspect. Până la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii nu răspund legislativ însă până la împlinirea vârstei de 16 ani, minorii pot răspunde penal dacă se constată că au discernământ în momentul comiterii fapte. Deci, pentru această perioadă pentru a nu trece prin situaţii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea si integritatea corporală aş adresa următoarele recomandări:
- Luaţi măsuri de precauţie, mai ales la orele târzii pe străzi necunoscute sau când treceţi prin locuri neluminate;
- Nu daţi curs propunerilor venite de la persoane cunoscute ocazional;
- Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către persoanele care oferă spre vânzare diferite lucruri;
- Nu acceptaţi compania persoanelor necunoscute, mai ales de sex feminin, sau de sex masculin când sunt sub influenţa băuturilor alcoolice; persoanele pot fi autoare sau complice la tâlhării;
- Nu frecventaţi localuri de condiţie îndoielnică când sunteţi în vacanţă sau liberi;
- Nu acceptaţi niciodată oferte de găzduire la persoane necunoscute;
- Nu permiteţi persoanelor străine să intre în locuinţa dumneavoastră indiferent de motivele invocate!

Vă mulţumim!
Share/Bookmark

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate